Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019


ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΧ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


Ο υπεύθυνος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΚΕΣΥ Σύρου Τζούδας
 Σωτήρης  θα παρέχει υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενό του σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα


ΔΕΤΤΕΡΑ:  Σχολικό συγκρότημα Ξηρόκαμπου (Αίθουσα Βιβλιοθήκης 1ου Γυμν,) 9-2μμ.

ΤΡΙΤΗ:    ΓΕΛ  Σύρου  ( Αίθουσα  19 )  8.25 – 10 πμ
                 ΚΕΣΥ                                       11-2μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ:  ΓΕΛ  Σύρου  ( Αίθουσα  19 ) 8.25 – 10 πμ
                    ΚΕΣΥ                                     11-2μμ

ΠΕΜΠΤΗ:  ΕΠΑΛ  Σύρου (  Αίθουσα  Ψυχολόγου ) 8.25 -  2μμ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  Σχολικό συγκρότημα Ξηρόκαμπου ( Αίθουσα Βιβλιοθήκης 1ου  Γυμν.) 9 – 2μμ.


Πληροφορίες και ραντεβού  στο τηλ. 22810 - 79624

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

Νομοθεσία που καθορίζει τον τρόπο εξετάσεων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (16/12/2009)

Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (12/3/2010)

Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας (17/2/2011)

Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης μαθητή/τριας (ΒΠΠ)

Μόνο για τα σχολεία που δεν υπάρχει ΕΔΕΑΥ
Copyright 2019 kesy-syrou.blogspot.com